Případové studie

Zjistěte, jak jsme pomohli našim klientům zorganizovat jejich virtuální a hybridní akce.

Virtuální akce
The 17th World Congress of Anaesthesiologists
V roce 2020 bylo rozhodnuto z důvodu pandemie o přeložení kongresu na rok 2021. Pandemie však stále neustupovala a tak vědecká komise rozhodla o hybridní formě, která se poté finálně změnila na zcela virtuální.
Přečíst si případovou studii
Virtuální akce
Advance Care Planning international Digital Exchange
Zadáním kongresu bylo propojit odborníky a studenty z celého světa, vytvořit webové stránky a celou grafiku akce (logo, bannery atd.).
Přečíst si případovou studii
Virtuální akce
2021 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems
Největší výzvou bylo upravit platformu gCon podle požadavků klienta. Konference tedy umožnila zavedení živých setkání, diskuzí, fór, workshopů...
Přečíst si případovou studii
Hybridní akce
INTERSPEECH 2021
Akce se začala připravovat na začátku roku 2019. Na její intenzivní přípravě pracoval tým patnácti lidí. Velkou výzvou bylo vymyslet řešení, které by pokrylo požadavky pětidenní konference...
Přečíst si případovou studii
Virtuální akce
European Conference of Family Doctors - DEGAM Annual Congress 2020
Konference WONCA Europe je největší každoroční konferencí pro praktické a rodinné lékaře v Evropě. Virtuální akce přilákala 1 560 účastníků.
Přečíst si případovou studii
Virtuální akce
26th International Congress of History of Science and Technology (ICHST)
Na kongresu ICHST se setkávají přední odborníci na historii, vědu a techniku, aby sdíleli nové poznatky a rozvíjeli své pracovní sítě.
Přečíst si případovou studii
Hybridní akce
8th EUGEO Congress on the Geography of Europe
Association of European Geographical Societies každé dva roky pořádá kongres EUGEO, který pravidelně navštěvují geografové i studenti oboru geografie z celého světa.
Přečíst si případovou studii
Virtuální akce
IFSO-EC 2020 Virtual Conference
Vzhledem k pokračující situaci ohledně pandemie COVID-19 a zavádění přísnějších opatření bylo jasné, že kongres nebude možné zorganizovat...
Přečíst si případovou studii
Virtuální akce
I. Virtuálne sympózium SRR
V roce 2021 vydala Evropská rada nové guideline. Tyto nové postupy vydává ERC jednou za pět let, bylo proto nutné, aby se s nimi letos seznámila odborná veřejnost.
Přečíst si případovou studii
Virtuální akce
Postgraduální kurz ČGS 2020
Transformace fyzické události do virtuální podoby za 8 týdnů. Klíčové bylo přesvědčit obchodní partnery o atraktivitě virtuální akce.
Přečíst si případovou studii